Son Yayınlar Tablo Görünümlü Fonksiyonel Widget

Arlina Design: Son Yayınlar Tablo Görünümlü Fonksiyonel Widget 28.7.16
Blogger Widget

Son Yayınlar Tablo Görünümlü Fonksiyonel Widget - Bu kez Blogger Eklentileri, etiket duyarlı son yayınlananlar widget'ine yeni bir tasarım uygulaması ile tablo görünümlü bir widget oluşturuldu. Blogunuza kolayca monte edilebilir form gibi fonksiyonel widget'i blogunuza eklemenin ipuçlarını paylaşıyoruz.

Tablo Görünümlü Widget Nasıl Eklenir?


Widget'i blogunuza eklemek için aşağıdaki öğretici adımları takip edin.

1. Fonksiyonel son yayınlar widget'ini eklemek için blogger hesabınıza giriş yapın ve eklemek istediğiniz blogun kumanda paneline tıklayın. Blog kumanda panelinde bulunan Şablon > HTML'i Düzenle yolunu takip edin. Açılan sayfada blogunuzun şablon kodları yer almaktadır ve bu kodlar arasında bulunan </head> kodunu CTRL+F yardımıyla arayın ve bulun. Bulduğunuz </head> kodunun bir satır üzerine aşağıdaki JavaScript kodlarını ekleyin. Eklemiş olduğunuz kod içerisinde belirtilen renkli alanlara kendi blogunuzun adını yazın. Ve kod içerisinde belirtilen diğer bir husus ise max-results=20 yayınlanan içeriklerin sayısını belirtmektedir. İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function getMeImg(a){var t=[a,a,!1];return void 0!==a?-1!==a.url.indexOf("img.youtube")?(t[0]=a.url.replace("default.jpg","hqdefault.jpg"),t[1]=a.url.replace("default.jpg","mqdefault.jpg"),t[2]=!0):(t[0]=a.url.replace("s72-c","w100-h75-c"),t[1]=a.url.replace("s72-c","s500-c")):(t[0]="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMWL9ZvGT9yvInJRyccNpORDm143zDy6VZRHZtOL7wJAKyaWqezez9ileTbtv2-xIelMn3DvDN_IKKCt2MWIO45hkcnLJ9d6LOlsmddnJ-WDL3ssah2EDFBg6uNyhuGnPkhxMCNwn7vX8/s1600/thumb.png",t[1]="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMWL9ZvGT9yvInJRyccNpORDm143zDy6VZRHZtOL7wJAKyaWqezez9ileTbtv2-xIelMn3DvDN_IKKCt2MWIO45hkcnLJ9d6LOlsmddnJ-WDL3ssah2EDFBg6uNyhuGnPkhxMCNwn7vX8/s1600/thumb.png"),t}function load_w_tab(a){var t=a.find(".sntable-content>.active"),e=t.attr("data-load");$.ajax({type:"GET",url:"http://bloggereklentileri.blogspot.com/feeds/posts/summary/-/"+e+"?max-results=20&alt=json-in-script",async:!1,contentType:"application/json",dataType:"jsonp",success:function(a){if(a.feed.entry){t.append('<div class="wtab-inner"></div>');for(var e=0;e<a.feed.entry.length;e++){for(var i=a.feed.entry[e],d=0;d<a.feed.entry[e].link.length;d++)if("alternate"==a.feed.entry[e].link[d].rel){var s=a.feed.entry[e].link[d].href;break}var n=i.title.$t,l=getMeImg(i.media$thumbnail),r='<div class="sntable-item"><div class="sntable-item-inner"><a href="'+s+'"><img src="'+l[0]+'"/></a><h3><a href="'+s+'">'+n+'</a></h3><div style="clear:both"></div></div></div>';t.find(".wtab-inner").append(r)}t.addClass("hide-load")}}})}function getwtabs(e){for(var labelArr=eval(e.attr("data-label")),html='<div class="sntable-button">',i=0;i<labelArr.length;i++)html+='<span data-target="'+labelArr[i]+'-genova">'+labelArr[i]+"</span>";html+='</div><div class="sntable-content">';for(var i=0;i<labelArr.length;i++)html+='<div data-load="'+labelArr[i]+'" data-container="'+labelArr[i]+'-genova">'+loaderHTML+"</div>";html+="</div>",e.append(html),e.find(".sntable-button>span").first().addClass("active"),e.find(".sntable-content>div").hide(0),e.find(".sntable-content>div").first().show(0).addClass("active loaded"),setTimeout(function(){load_w_tab(e)},500),e.find(".sntable-button>span").click(function(){var a=$(this).attr("data-target"),t=$(this),i="";e.find(".sntable-content>div").each(function(){$(this).attr("data-container")==a&&(e.find(".sntable-button>span").removeClass("active"),t.addClass("active"),e.find(".sntable-content>div").removeClass("active").hide(0),$(this).fadeIn().addClass("active"),i=$(this))}),i.hasClass("loaded")||(i.addClass("loaded"),setTimeout(function(){load_w_tab(e)},500))})}var loaderHTML='<div class="loader"> <div class="sntabling" ></div> <div class="sntabling"></div> <div class="sntabling last"></div> <div class="sntabling clear"></div> <div class="sntabling"></div> <div class="sntabling last"></div> <div class="sntabling clear"></div> <div class="sntabling "></div> <div class="sntabling last"></div> </div>';$(function(){getwtabs($(".son-posting"))});
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function getMeImg(a){var t=[a,a,!1];return void 0!==a?-1!==a.url.indexOf("img.youtube")?(t[0]=a.url.replace("default.jpg","hqdefault.jpg"),t[1]=a.url.replace("default.jpg","mqdefault.jpg"),t[2]=!0):(t[0]=a.url.replace("s72-c","w100-h75-c"),t[1]=a.url.replace("s72-c","s500-c")):(t[0]="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMWL9ZvGT9yvInJRyccNpORDm143zDy6VZRHZtOL7wJAKyaWqezez9ileTbtv2-xIelMn3DvDN_IKKCt2MWIO45hkcnLJ9d6LOlsmddnJ-WDL3ssah2EDFBg6uNyhuGnPkhxMCNwn7vX8/s1600/thumb.png",t[1]="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMWL9ZvGT9yvInJRyccNpORDm143zDy6VZRHZtOL7wJAKyaWqezez9ileTbtv2-xIelMn3DvDN_IKKCt2MWIO45hkcnLJ9d6LOlsmddnJ-WDL3ssah2EDFBg6uNyhuGnPkhxMCNwn7vX8/s1600/thumb.png"),t}function getauthor(a){for(var t=0;t<a.length;t++)var e="<span class='author'>&#xf007; "+a[t].name.$t+"</span>";return e}function getmeta(a){var t=[];t[1]="Ocak",t[2]="Şubat",t[3]="Mart",t[4]="Nisan",t[5]="Mayıs",t[6]="Haziran",t[7]="Temmuz",t[8]="Ağustos",t[9]="Eylül",t[10]="Ekim",t[11]="Kasım",t[12]="Aralık";var e=a.substring(0,4),s=a.substring(5,7),n=a.substring(8,10),i="<span class='date'>&#xf017; "+t[parseInt(s,10)]+" "+n+" "+e+"</span>";return i}function t(a){var a,t,e=[];for(t=0;a>t;t++)e.push(t);return shuffle(e)}function getmashRastgele(a){var e="/feeds/posts/summary/?max-results=500&alt=json-in-script",s=a.find("div.tab-mash-Rastgele");s.find("span#tab-mash-Rastgele").addClass("loaded"),s.append('<ul class="Rastgele-inner"></ul>'),$.ajax({type:"GET",url:e,async:!0,contentType:"application/json",dataType:"jsonp",success:function(a){s.addClass("hide-load");for(var e=a.feed.entry,n=e.length,i=t(n),r=0;5>r;r++){for(var d=0;d<a.feed.entry[i[r]].link.length;d++)if("alternate"==e[i[r]].link[d].rel){var l=a.feed.entry[i[r]].link[d].href;break}var c=getMeImg(e[i[r]].media$thumbnail),o=e[i[r]].title.$t,u=e[i[r]].published.$t,h=getmeta(u),f=getauthor(e[i[r]].author),m='<li><a href="'+l+'"><img  class="toLoad" src="'+c[0]+'"/></a><div class="son-list-c"><h3><a href="'+l+'">'+o+'</a></h3><div class="meta">'+f+" "+h+"</div></div></li>";s.find("ul").append(m)}}})}function getmashson(a){a.find("span#tab-mash-son").addClass("loaded"),$.ajax({type:"GET",url:"http://bloggereklentileri.blogspot.com/feeds/posts/summary?max-results=20&alt=json-in-script",async:!1,contentType:"application/json",dataType:"jsonp",success:function(t){if(t.feed.entry){a.find("div.tab-mash-son").append('<ul class="son-post-list"></ul>');for(var e=0;e<t.feed.entry.length;e++){for(var s=t.feed.entry[e],n=0;n<t.feed.entry[e].link.length;n++)if("alternate"==t.feed.entry[e].link[n].rel){var i=t.feed.entry[e].link[n].href;break}var r=s.title.$t,d=getmeta(s.published.$t),l=getauthor(s.author),c=getMeImg(s.media$thumbnail),o="<li class='son-post-item'><a href='"+i+"'><img src='"+c[0]+"'/></a><div class='son-list-content'><h3><a href='"+i+"'>"+r+"</a></h3><div class='son-list-meta'>"+d+l+"</div></div></li>";a.find("div.tab-mash-son ul").append(o)}}}})}var loaderHTML='<div class="loader"> <div class="sntabling" ></div> <div class="sntabling"></div> <div class="sntabling last"></div> <div class="sntabling clear"></div> <div class="sntabling"></div> <div class="sntabling last"></div> <div class="sntabling clear"></div> <div class="sntabling "></div> <div class="sntabling last"></div> </div>';shuffle=function(a){for(var t,e,s=a.length;s;t=parseInt(Math.Rastgele()*s),e=a[--s],a[s]=a[t],a[t]=e);return a},$(function(){$(".thetabs").each(function(){var a=$(this);a.append("<div class='tab-mash-outer'><div class='tab-mash-button'><span class='active' id='tab-mash-son'><i class='fa fa-rss'></i> Son</span><span id='tab-mash-Rastgele'><i class='fa fa-Rastgele'></i> Rasgele</span></div><div class='tab-mash-content'><div class='tab-mash-son min-height-need'></div><div class='tab-mash-Rastgele min-height-need' style='display:none;'>"+loaderHTML+"</div></div></div>"),getmashson(a),a.find(".tab-mash-button>span").click(function(){var t=$(this),e=a.find(".tab-mash-content>div");e.each(function(){$(this).hasClass(t.attr("id"))?($(this).fadeIn(),a.find(".tab-mash-button>span").removeClass("active"),t.addClass("active"),t.hasClass("loaded")||("tab-mash-Rastgele"==t.attr("id")?(t.addClass("loaded"),setTimeout(function(){getmashRastgele(a)},500)):"tab-mash-comment"==t.attr("id")&&(t.addClass("loaded"),setTimeout(function(){getmashcomment(a)},2e3)))):$(this).hide(0)})})})});
//]]>
</script>

2. Yine CTRL+F yardımıyla ]]></b:skin> veya </style> kodunu bulun ve aşağıdaki CSS kodlarını ]]></b:skin> veya </style> kodunun bir satır üzerine ekleyin.

/* Son Yayınlar Tablo Görünümlü Fonksiyonel Widget */
.sntable-button > span.active {color: #222;background: rgba(0,0,0,0.05);}
.sntable-button > span {padding: 15px 20px;cursor: pointer;position: relative;color: #222;display: inline-block;font-size: 120%;font-weight: 700;}
.son-posting {background: #fff;position: relative;margin: 5% auto;width: 100%;max-width: 920px;overflow: hidden;box-shadow: 0 0 0 20px rgba(0,0,0,0.03);}
.sntable-content{padding:15px;background:rgba(0,0,0,0.05);position:relative;min-height:100px;overflow:auto}
.sntable-item{float:left;width:48%;margin:10px 1%;background:#fff;border:1px solid rgba(0,0,0,0);transition:all .3s;}
.sntable-item:hover{border:1px solid rgba(0,0,0,0.1);}
.sntable-item-inner{padding:10px}
.sntable-item img{float:left;width:120px;height:auto;}
.sntable-item h3{float:right;width:calc(100% - 130px);height:20px;margin:10px 0;font-size:120%}
.sntable-item h3 a{color:#222}.sntable-item h3 a:hover{color:#e74c3c}
.loader{position:absolute;left:50%;top:50%;margin-left:-27.5px;margin-top:-27.5px;transition:all .3s linear}
.hide-load .loader{opacity:0}
.sntabling{background:#374140;width:15px;height:15px;float:left;top:-10px;margin-right:5px;margin-top:5px;position:relative;opacity:0;-webkit-animation:enter 6s infinite;animation:enter 6s infinite}
.enter{top:0;opacity:1}
.sntabling:nth-child(1){-webkit-animation-delay:1.8s;-moz-animation-delay:1.8s;animation-delay:1.8s}
.sntabling:nth-child(2){-webkit-animation-delay:2.1s;-moz-animation-delay:2.1s;animation-delay:2.1s}
.sntabling:nth-child(3){-webkit-animation-delay:2.4s;-moz-animation-delay:2.4s;animation-delay:2.4s;background:#09c}
.sntabling:nth-child(4){-webkit-animation-delay:0.9s;-moz-animation-delay:0.9s;animation-delay:0.9s}
.sntabling:nth-child(5){-webkit-animation-delay:1.2s;-moz-animation-delay:1.2s;animation-delay:1.2s}
.sntabling:nth-child(6){-webkit-animation-delay:1.5s;-moz-animation-delay:1.5s;animation-delay:1.5s}
.sntabling:nth-child(8){-webkit-animation-delay:0.3s;-moz-animation-delay:0.3s;animation-delay:0.3s}
.sntabling:nth-child(9){-webkit-animation-delay:0.6s;-moz-animation-delay:0.6s;animation-delay:0.6s}
@media screen and (max-width:768px) {
.sntable-item{float:left;width:100%;}
.sntable-item {margin:10px auto;}}

3. Aşağıdaki kod Widget'in görünmesini istediğiniz <body> - </body> kodları arasında istediğiniz yere ekleyin. Kod içerisinde bulunan Etiket yazan yerlere blogunuzda bulunan yayınların etiketlerini yazın.

<div class='son-posting' data-label='[&quot;Etiket&quot;,&quot;Etiket&quot;,&quot;Etiket&quot;,&quot;Etiket&quot;,&quot;Etiket&quot;]'/></div>

4. Ve şablonu kaydedin.


Son Yayınlananlar Widget Sayfası Nasıl Oluşturulur?


Önemli Not: Son Yayınlananlar Widget Sayfası oluşturmak için, yukarıdaki kodları blogunuza eklemeye gerek yoktur.

Eğer blogunuzu bu widget ile yer işgal etmek istemiyorsanız, blogunuzun kumanda panelinden Sayfalar > Yeni saysa sekmesine tıklayın. Açılan sayfanın HTML bölümüne aşağıdaki kodları ekleyin.

<style>
.sntable-button > span.active {color: #222;background: rgba(0,0,0,0.05);}
.sntable-button > span {padding: 15px 20px;cursor: pointer;position: relative;color: #222;display: inline-block;font-size: 120%;font-weight: 700;}
.son-posting {background: #fff;position: relative;margin: 5% auto;width: 100%;max-width: 920px;overflow: hidden;box-shadow: 0 0 0 20px rgba(0,0,0,0.03);}
.sntable-content{padding:15px;background:rgba(0,0,0,0.05);position:relative;min-height:100px;overflow:auto}
.sntable-item{float:left;width:48%;margin:10px 1%;background:#fff;border:1px solid rgba(0,0,0,0);transition:all .3s;}
.sntable-item:hover{border:1px solid rgba(0,0,0,0.1);}
.sntable-item-inner{padding:10px}
.sntable-item img{float:left;width:120px;height:auto;}
.sntable-item h3{float:right;width:calc(100% - 130px);height:20px;margin:10px 0;font-size:120%}
.sntable-item h3 a{color:#222}.sntable-item h3 a:hover{color:#e74c3c}
.loader{position:absolute;left:50%;top:50%;margin-left:-27.5px;margin-top:-27.5px;transition:all .3s linear}
.hide-load .loader{opacity:0}
.sntabling{background:#374140;width:15px;height:15px;float:left;top:-10px;margin-right:5px;margin-top:5px;position:relative;opacity:0;-webkit-animation:enter 6s infinite;animation:enter 6s infinite}
.enter{top:0;opacity:1}
.sntabling:nth-child(1){-webkit-animation-delay:1.8s;-moz-animation-delay:1.8s;animation-delay:1.8s}
.sntabling:nth-child(2){-webkit-animation-delay:2.1s;-moz-animation-delay:2.1s;animation-delay:2.1s}
.sntabling:nth-child(3){-webkit-animation-delay:2.4s;-moz-animation-delay:2.4s;animation-delay:2.4s;background:#09c}
.sntabling:nth-child(4){-webkit-animation-delay:0.9s;-moz-animation-delay:0.9s;animation-delay:0.9s}
.sntabling:nth-child(5){-webkit-animation-delay:1.2s;-moz-animation-delay:1.2s;animation-delay:1.2s}
.sntabling:nth-child(6){-webkit-animation-delay:1.5s;-moz-animation-delay:1.5s;animation-delay:1.5s}
.sntabling:nth-child(8){-webkit-animation-delay:0.3s;-moz-animation-delay:0.3s;animation-delay:0.3s}
.sntabling:nth-child(9){-webkit-animation-delay:0.6s;-moz-animation-delay:0.6s;animation-delay:0.6s}
@media screen and (max-width:768px) {
.sntable-item{float:left;width:100%;}
.sntable-item {margin:10px auto;}}
</style>
<div class='son-posting' data-label='[&quot;Etiket&quot;,&quot;Etiket&quot;,&quot;Etiket&quot;,&quot;Etiket&quot;,&quot;Etiket&quot;]'/></div>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function getMeImg(a){var t=[a,a,!1];return void 0!==a?-1!==a.url.indexOf("img.youtube")?(t[0]=a.url.replace("default.jpg","hqdefault.jpg"),t[1]=a.url.replace("default.jpg","mqdefault.jpg"),t[2]=!0):(t[0]=a.url.replace("s72-c","w100-h75-c"),t[1]=a.url.replace("s72-c","s500-c")):(t[0]="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMWL9ZvGT9yvInJRyccNpORDm143zDy6VZRHZtOL7wJAKyaWqezez9ileTbtv2-xIelMn3DvDN_IKKCt2MWIO45hkcnLJ9d6LOlsmddnJ-WDL3ssah2EDFBg6uNyhuGnPkhxMCNwn7vX8/s1600/thumb.png",t[1]="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMWL9ZvGT9yvInJRyccNpORDm143zDy6VZRHZtOL7wJAKyaWqezez9ileTbtv2-xIelMn3DvDN_IKKCt2MWIO45hkcnLJ9d6LOlsmddnJ-WDL3ssah2EDFBg6uNyhuGnPkhxMCNwn7vX8/s1600/thumb.png"),t}function load_w_tab(a){var t=a.find(".sntable-content>.active"),e=t.attr("data-load");$.ajax({type:"GET",url:"http://bloggereklentileri.blogspot.com/feeds/posts/summary/-/"+e+"?max-results=10&alt=json-in-script",async:!1,contentType:"application/json",dataType:"jsonp",success:function(a){if(a.feed.entry){t.append('<div class="wtab-inner"></div>');for(var e=0;e<a.feed.entry.length;e++){for(var i=a.feed.entry[e],d=0;d<a.feed.entry[e].link.length;d++)if("alternate"==a.feed.entry[e].link[d].rel){var s=a.feed.entry[e].link[d].href;break}var n=i.title.$t,l=getMeImg(i.media$thumbnail),r='<div class="sntable-item"><div class="sntable-item-inner"><a href="'+s+'"><img src="'+l[0]+'"/></a><h3><a href="'+s+'">'+n+'</a></h3><div style="clear:both"></div></div></div>';t.find(".wtab-inner").append(r)}t.addClass("hide-load")}}})}function getwtabs(e){for(var labelArr=eval(e.attr("data-label")),html='<div class="sntable-button">',i=0;i<labelArr.length;i++)html+='<span data-target="'+labelArr[i]+'-genova">'+labelArr[i]+"</span>";html+='</div><div class="sntable-content">';for(var i=0;i<labelArr.length;i++)html+='<div data-load="'+labelArr[i]+'" data-container="'+labelArr[i]+'-genova">'+loaderHTML+"</div>";html+="</div>",e.append(html),e.find(".sntable-button>span").first().addClass("active"),e.find(".sntable-content>div").hide(0),e.find(".sntable-content>div").first().show(0).addClass("active loaded"),setTimeout(function(){load_w_tab(e)},500),e.find(".sntable-button>span").click(function(){var a=$(this).attr("data-target"),t=$(this),i="";e.find(".sntable-content>div").each(function(){$(this).attr("data-container")==a&&(e.find(".sntable-button>span").removeClass("active"),t.addClass("active"),e.find(".sntable-content>div").removeClass("active").hide(0),$(this).fadeIn().addClass("active"),i=$(this))}),i.hasClass("loaded")||(i.addClass("loaded"),setTimeout(function(){load_w_tab(e)},500))})}var loaderHTML='<div class="loader"> <div class="sntabling" ></div> <div class="sntabling"></div> <div class="sntabling last"></div> <div class="sntabling clear"></div> <div class="sntabling"></div> <div class="sntabling last"></div> <div class="sntabling clear"></div> <div class="sntabling "></div> <div class="sntabling last"></div> </div>';$(function(){getwtabs($(".son-posting"))});
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function getMeImg(a){var t=[a,a,!1];return void 0!==a?-1!==a.url.indexOf("img.youtube")?(t[0]=a.url.replace("default.jpg","hqdefault.jpg"),t[1]=a.url.replace("default.jpg","mqdefault.jpg"),t[2]=!0):(t[0]=a.url.replace("s72-c","w100-h75-c"),t[1]=a.url.replace("s72-c","s500-c")):(t[0]="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMWL9ZvGT9yvInJRyccNpORDm143zDy6VZRHZtOL7wJAKyaWqezez9ileTbtv2-xIelMn3DvDN_IKKCt2MWIO45hkcnLJ9d6LOlsmddnJ-WDL3ssah2EDFBg6uNyhuGnPkhxMCNwn7vX8/s1600/thumb.png",t[1]="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMWL9ZvGT9yvInJRyccNpORDm143zDy6VZRHZtOL7wJAKyaWqezez9ileTbtv2-xIelMn3DvDN_IKKCt2MWIO45hkcnLJ9d6LOlsmddnJ-WDL3ssah2EDFBg6uNyhuGnPkhxMCNwn7vX8/s1600/thumb.png"),t}function getauthor(a){for(var t=0;t<a.length;t++)var e="<span class='author'>&#xf007; "+a[t].name.$t+"</span>";return e}function getmeta(a){var t=[];t[1]="Ocak",t[2]="Şubat",t[3]="Mart",t[4]="Nisan",t[5]="Mayıs",t[6]="Haziran",t[7]="Temmuz",t[8]="Ağustos",t[9]="Eylül",t[10]="Ekim",t[11]="Kasım",t[12]="Aralık";var e=a.substring(0,4),s=a.substring(5,7),n=a.substring(8,10),i="<span class='date'>&#xf017; "+t[parseInt(s,10)]+" "+n+" "+e+"</span>";return i}function t(a){var a,t,e=[];for(t=0;a>t;t++)e.push(t);return shuffle(e)}function getmashRastgele(a){var e="/feeds/posts/summary/?max-results=500&alt=json-in-script",s=a.find("div.tab-mash-Rastgele");s.find("span#tab-mash-Rastgele").addClass("loaded"),s.append('<ul class="Rastgele-inner"></ul>'),$.ajax({type:"GET",url:e,async:!0,contentType:"application/json",dataType:"jsonp",success:function(a){s.addClass("hide-load");for(var e=a.feed.entry,n=e.length,i=t(n),r=0;5>r;r++){for(var d=0;d<a.feed.entry[i[r]].link.length;d++)if("alternate"==e[i[r]].link[d].rel){var l=a.feed.entry[i[r]].link[d].href;break}var c=getMeImg(e[i[r]].media$thumbnail),o=e[i[r]].title.$t,u=e[i[r]].published.$t,h=getmeta(u),f=getauthor(e[i[r]].author),m='<li><a href="'+l+'"><img  class="toLoad" src="'+c[0]+'"/></a><div class="son-list-c"><h3><a href="'+l+'">'+o+'</a></h3><div class="meta">'+f+" "+h+"</div></div></li>";s.find("ul").append(m)}}})}function getmashson(a){a.find("span#tab-mash-son").addClass("loaded"),$.ajax({type:"GET",url:"http://bloggereklentileri.blogspot.com/feeds/posts/summary?max-results=10&alt=json-in-script",async:!1,contentType:"application/json",dataType:"jsonp",success:function(t){if(t.feed.entry){a.find("div.tab-mash-son").append('<ul class="son-post-list"></ul>');for(var e=0;e<t.feed.entry.length;e++){for(var s=t.feed.entry[e],n=0;n<t.feed.entry[e].link.length;n++)if("alternate"==t.feed.entry[e].link[n].rel){var i=t.feed.entry[e].link[n].href;break}var r=s.title.$t,d=getmeta(s.published.$t),l=getauthor(s.author),c=getMeImg(s.media$thumbnail),o="<li class='son-post-item'><a href='"+i+"'><img src='"+c[0]+"'/></a><div class='son-list-content'><h3><a href='"+i+"'>"+r+"</a></h3><div class='son-list-meta'>"+d+l+"</div></div></li>";a.find("div.tab-mash-son ul").append(o)}}}})}var loaderHTML='<div class="loader"> <div class="sntabling" ></div> <div class="sntabling"></div> <div class="sntabling last"></div> <div class="sntabling clear"></div> <div class="sntabling"></div> <div class="sntabling last"></div> <div class="sntabling clear"></div> <div class="sntabling "></div> <div class="sntabling last"></div> </div>';shuffle=function(a){for(var t,e,s=a.length;s;t=parseInt(Math.Rastgele()*s),e=a[--s],a[s]=a[t],a[t]=e);return a},$(function(){$(".thetabs").each(function(){var a=$(this);a.append("<div class='tab-mash-outer'><div class='tab-mash-button'><span class='active' id='tab-mash-son'><i class='fa fa-rss'></i> Son</span><span id='tab-mash-Rastgele'><i class='fa fa-Rastgele'></i> Rasgele</span></div><div class='tab-mash-content'><div class='tab-mash-son min-height-need'></div><div class='tab-mash-Rastgele min-height-need' style='display:none;'>"+loaderHTML+"</div></div></div>"),getmashson(a),a.find(".tab-mash-button>span").click(function(){var t=$(this),e=a.find(".tab-mash-content>div");e.each(function(){$(this).hasClass(t.attr("id"))?($(this).fadeIn(),a.find(".tab-mash-button>span").removeClass("active"),t.addClass("active"),t.hasClass("loaded")||("tab-mash-Rastgele"==t.attr("id")?(t.addClass("loaded"),setTimeout(function(){getmashRastgele(a)},500)):"tab-mash-comment"==t.attr("id")&&(t.addClass("loaded"),setTimeout(function(){getmashcomment(a)},2e3)))):$(this).hide(0)})})})});
//]]>
</script>

Son Yayınlar Widget Açıklaması;

  • Kod içerisinde bulunan renkli alanlara kendi blogunuzun adını yazın. Ve kod içerisinde belirtilen diğer bir husus ise max-results=20 yayınlanan içeriklerin sayısını belirtmektedir. İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
  • Kod içerisinde bulunan Etiket yazan yerlere blogunuzda bulunan yayınların etiketlerini yazın.
  • Sayfanızın başlığını oluşturun ve arama açıklaması eklemeyi unutmayın.
  • Özellikle kodları ekledikten sonra sayfanızla ilgi mutlaka en az 4-5 satır sayfanızı tanımlacak uzun bir açıklama yazın. Bu arama motorları tarafından sayfanızın indekslenerek öne çıkmasında önemli bir SEO rolü üstlenecektir.
  • Son kontrolleri yaptıktan sonra Son Yayınlananlar Widget Sayfanızı yayınlayın.

Daha fazla bilgi için lütfen yorum sistemini kullanın. Ziyaretleriniz için teşekkürler.

Yorum Gönder