Blogger Metin Seçme ve Paylaşma Eklentisi

Arlina Design: Blogger Metin Seçme ve Paylaşma Eklentisi 6.10.16
Metin Seçme ve Paylaşma

Blogger sayfalarınızda bulunan metinlerin bir kısmını veya tamamını seçerek, gizli metin paylaşma eklentisi ile Google, Twitter ve Facebook sayfalarınızda kolayca paylaşmanızı sağlıyor. Bu özellik Medium sitelerinin geliştirmiş olduğu ve bir çok sitede kullanılmaya başlayan metin seçme ve paylaşma özelliğine Google da önem vermeye başladı. Şimdi bu özellik metin seçme ve paylaşma Blogger sayfalarında kullanılmaya başlandı. Bu sayede blog metinlerinizin daha çok paylaşılmasına katkıda bulunacak.

Blog Sayfalarında Seçilen Metinleri Paylaşma Eklentisi Nasıl Uygulanır?


1. Blogger hesabınıza giriş yapın ve blogunuzun kumanda panelinde bulunan Şablon > Html'i Düzenle yolunu takip ederek, CTRL+F yardımıyla </head> kodunu bulun ve aşağıdaki CSS kodunu </head> kodunun bir satır üzerine ekleyin.

<link href='https://cdn.rawgit.com/jquerycods/post/master/sc-2-103.css' rel='stylesheet' type='text/css'/>

2. Yine CTRL+F yardımıyla </body> kodunu bulun ve aşağıdaki javaScript kodunu </body> kodunun bir satır üzerine ekleyin.

<script>
//<![CDATA[
!function(e){var t=function(t){var o=this;t=t||{},"string"==typeof t&&(t={elements:t}),this.sel=null,this.textSelection="",this.htmlSelection="",this.url2share=e('meta[property="og:url"]').attr("content")||e('meta[property="og:url"]').attr("value")||window.location.href,this.getSelectionText=function(e){var t="",n="";if(e=e||window.getSelection(),e.rangeCount){for(var i=document.createElement("div"),r=0,a=e.rangeCount;a>r;++r)i.appendChild(e.getRangeAt(r).cloneContents());n=i.textContent,t=i.innerHTML}return o.textSelection=n,o.htmlSelection=t||n,n},this.selectionDirection=function(e){var t=e||window.getSelection(),o=document.createRange();if(!t.anchorNode)return 0;o.setStart(t.anchorNode,t.anchorOffset),o.setEnd(t.focusNode,t.focusOffset);var n=o.collapsed?"backward":"forward";return o.detach(),n},this.showPopunder=function(){o.popunder=o.popunder||document.getElementById("copysharesPopunder");var e=window.getSelection(),t=o.getSelectionText(e);if(e.isCollapsed||t.length<10||!t.match(/ /))return o.hidePopunder();if(o.popunder.classList.contains("fixed"))return o.popunder.style.bottom=0,o.popunder.style.bottom;var n=e.getRangeAt(0),i=n.endContainer.parentNode;if(o.popunder.classList.contains("show")){if(Math.ceil(o.popunder.getBoundingClientRect().top)==Math.ceil(i.getBoundingClientRect().bottom))return;return o.hidePopunder(o.showPopunder)}if(i.nextElementSibling)o.pushSiblings(i);else{o.placeholder||(o.placeholder=document.createElement("div"),o.placeholder.className="copysharesPlaceholder");var r=window.getComputedStyle(i).marginBottom;o.placeholder.style.height=r,o.placeholder.style.marginBottom=-2*parseInt(r,10)+"px",i.parentNode.insertBefore(o.placeholder)}var a=window.pageYOffset+i.getBoundingClientRect().bottom;o.popunder.style.top=Math.ceil(a)+"px",setTimeout(function(){o.placeholder&&o.placeholder.classList.add("show"),o.popunder.classList.add("show")},0)},this.pushSiblings=function(e){for(;e=e.nextElementSibling;)e.classList.add("copyshares"),e.classList.add("moveDown")},this.hidePopunder=function(e){if(e=e||function(){},"fixed"==o.popunder)return o.popunder.style.bottom="-50px",e();o.popunder.classList.remove("show"),o.placeholder&&o.placeholder.classList.remove("show");for(var t=document.getElementsByClassName("moveDown");el=t[0];)el.classList.remove("moveDown");setTimeout(function(){o.placeholder&&document.body.insertBefore(o.placeholder),e()},600)},this.show=function(e){setTimeout(function(){var t=window.getSelection(),n=o.getSelectionText(t);if(!t.isCollapsed&&n&&n.length>10&&n.match(/ /)){var i=t.getRangeAt(0),r=i.getBoundingClientRect().top-5,a=r+o.getPosition().y-o.$popover.height(),s=0;if(e)s=e.pageX;else{var l=t.anchorNode.parentNode;s+=l.offsetWidth/2;do s+=l.offsetLeft;while(l=l.offsetParent)}switch(o.selectionDirection(t)){case"forward":s-=o.$popover.width();break;case"backward":s+=o.$popover.width();break;default:return}o.$popover.removeClass("anim").css("top",a+10).css("left",s).show(),setTimeout(function(){o.$popover.addClass("anim").css("top",a)},0)}},10)},this.hide=function(){o.$popover.hide()},this.smart_truncate=function(e,t){if(!e||!e.length)return e;var o=e.length>t,n=o?e.substr(0,t-1):e;return n=o?n.substr(0,n.lastIndexOf(" ")):n,o?n+"...":n},this.getRelatedTwitterAccounts=function(){var t=[],o=e('meta[name="twitter:creator"]').attr("content")||e('meta[name="twitter:creator"]').attr("value");o&&t.push(o);for(var n=document.getElementsByTagName("a"),i=0,r=n.length;r>i;i++)if(n[i].attributes.href&&"string"==typeof n[i].attributes.href.value){var a=n[i].attributes.href.value.match(/^https?:\/\/twitter\.com\/([a-z0-9_]{1,20})/i);a&&a.length>1&&-1==["widgets","intent"].indexOf(a[1])&&t.push(a[1])}return t.length>0?t.join(","):""},this.shareTwitter=function(e){e.preventDefault();var t="“"+o.smart_truncate(o.textSelection.trim(),114)+"”",n="http://twitter.com/intent/tweet?text="+encodeURIComponent(t)+"&related="+o.relatedTwitterAccounts+"&url="+encodeURIComponent(window.location.href);o.viaTwitterAccount&&t.length<114-o.viaTwitterAccount.length&&(n+="&via="+o.viaTwitterAccount);var i=640,r=440,a=screen.width/2-i/2,s=screen.height/2-r/2-100;return window.open(n,"share_twitter","toolbar=no, location=no, directories=no, status=no, menubar=no, scrollbars=no, resizable=no, copyhistory=no, width="+i+", height="+r+", top="+s+", left="+a),o.hide(),!1},this.shareFacebook=function(e){e.preventDefault();var t=o.htmlSelection.replace(/<p[^>]*>/gi,"\n").replace(/<\/p>| /gi,"").trim(),n="https://www.facebook.com/sharer.php?u="+encodeURIComponent(o.url2share)+"&quote="+encodeURIComponent(t),i=640,r=440,a=screen.width/2-i/2,s=screen.height/2-r/2-100;window.open(n,"share_facebook","toolbar=no, location=no, directories=no, status=no, menubar=no, scrollbars=no, resizable=no, copyhistory=no, width="+i+", height="+r+", top="+s+", left="+a)},this.shareGoogleplus=function(e){e.preventDefault();var t=(o.htmlSelection.replace(/<p[^>]*>/gi,"\n").replace(/<\/p>| /gi,"").trim(),"https://plus.google.com/share?url="+encodeURIComponent(o.url2share)),n=640,i=440,r=screen.width/2-n/2,a=screen.height/2-i/2-100;window.open(t,"share_googleplus","toolbar=no, location=no, directories=no, status=no, menubar=no, scrollbars=no, resizable=no, copyhistory=no, width="+n+", height="+i+", top="+a+", left="+r)},this.render=function(){var t='<div class="copyshares" id="copysharesPopover" style="position:absolute;"> <div id="copysharesPopover-inner">  <ul>   <li><a class="action tweet" href="" title="Twitter" target="_blank">Tweet</a></li>   <li><a class="action facebook" href="" title="Facebook" target="_blank">Facebook</a></li>   <li><a class="action googleplus" href="" title="email" target="_blank">Google+</a></li>  </ul> </div> <div class="copysharesPopover-clip"><span class="copysharesPopover-arrow"></span></div></div>',n='<div id="copysharesPopunder" class="copyshares"> <div id="copysharesPopunder-inner">  <label></label>  <ul>   <li><a class="action tweet" href="" title="Twitter" target="_blank">Tweet</a></li>   <li><a class="action facebook" href="" title="Facebook" target="_blank">Facebook</a></li>   <li><a class="action googleplus" href="" title="email" target="_blank">Google+</a></li>  </ul> </div></div>';o.$popover=e(t),o.$popover.find("a.tweet").click(o.shareTwitter),o.$popover.find("a.facebook").click(o.shareFacebook),o.$popover.find("a.googleplus").click(o.shareGoogleplus),e("body").append(o.$popover),o.$popunder=e(n),o.$popunder.find("a.tweet").click(o.shareTwitter),o.$popunder.find("a.facebook").click(o.shareFacebook),o.$popunder.find("a.googleplus").click(o.shareGoogleplus),e("body").append(o.$popunder),o.url2share&&e(".copyshares a.facebook").css("display","inline-block")},this.setElements=function(t){"string"==typeof t&&(t=e(t)),o.$elements=t instanceof e?t:e(t),o.$elements.mouseup(o.show).mousedown(o.hide).addClass("selectionShareable"),o.$elements.bind("touchstart",function(){o.isMobile=!0}),document.onselectionchange=o.selectionChanged},this.selectionChanged=function(e){o.isMobile&&(o.lastSelectionChanged&&clearTimeout(o.lastSelectionChanged),o.lastSelectionChanged=setTimeout(function(){o.showPopunder(e)},300))},this.getPosition=function(){var e=void 0!==window.pageXOffset,t="CSS1Compat"===(document.compatMode||""),o=e?window.pageXOffset:t?document.documentElement.scrollLeft:document.body.scrollLeft,n=e?window.pageYOffset:t?document.documentElement.scrollTop:document.body.scrollTop;return{x:o,y:n}},this.render(),t.elements&&this.setElements(t.elements)};e.fn.copyshares=function(){var e=new t;return e.setElements(this),this},"function"==typeof define?define(function(){return t.load=function(e,o,n){var i=new t;i.setElements("p"),n()},t}):window.copyshares=t}(jQuery);
$('.post-body').copyshares();
//]]>
</script>

3. Blog şablonunuzu kaydedin.

Açıklama;

Metin seçme ve paylaşma butonlarının kullanımı kolay ve ayrıca Facebook, Twitter ve Google+ ID'lerini belirmenize gerek yoktur. Örnek sayfada bulunan metinin istediğiniz bir kısmını fare (mause) ile kopyalamaya çalıştığınızda paylaşım butonları otomatik olarak görünecektir. Görünen butonlardan (Facebook, Twitter ve Google+) istediğiniz tıklayın ve metin paylaşımını gerçekleştirin. Blog yazılarınız daha fazla paylaşılmasını sağlayarak blogunuzun öne çıkmasına katkı yapacaktır. Özellikle de metin paylaşan blogcular için harika bir eklentidir. Lütfen yorum yapmayı unutmayın, sizin de bize bir katkınız olsun.


Etiketler: Blogger Metin Paylaşma Butonları, Blog Metin Paylaşma Eklentisi, Blog Metin Seçme ve paylaşma Butonları Nasıl Eklenir, Blogger Otomatik Metin Paylaşma Butonları

Yorum Gönder